Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wdoę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zatwierdził ustaloną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jerzmanowa na okres 3 lat.

 
 

Załączniki

Decyzja PGWWP.pdf

Data: 2018-06-29 09:21:33 Rozmiar: 1.38M Format: .pdf Pobierz

Taryfowe grupy odbiorców usług, rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

Data: 2018-06-29 09:21:33 Rozmiar: 541.18k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 571
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Skowroński
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Skowroński
Czas wytworzenia: 2018-06-29 09:21:33
Czas publikacji: 2018-06-29 09:21:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak