Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

  1. 12 października 2016 18:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

    Uchwała Nr II/200/2016

    Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 września 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Jerzmanowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jerzmanowa za pierwsze półrocze 2016 r.

    przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Jerzmanowej

Logowanie