Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 7 grudnia 2016 14:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała Nr XXIX/205/2016

  Uchwała Nr XXIX/205/2016

  Uchwała Nr XXIX/205/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/181/2016 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 września 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

  przeczytaj całość »

 2. 7 grudnia 2016 14:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała Nr XXIX/206/2016

  Uchwała Nr XXIX/206/2016

  Uchwała Nr XXIX/206/2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 2 marca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głogowskiemu.

  przeczytaj całość »

 3. 7 grudnia 2016 14:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała Nr XXIX/207/2016

  Uchwała Nr XXIX/207/2016

  Uchwała Nr XXIX/207/2016 w sprawie uchylenia Uchwały NR XVII/125/2016 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głogowskiemu.

  przeczytaj całość »

 4. 7 grudnia 2016 14:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała Nr XXIX/208/2016

  Uchwała Nr XXIX/208/2016

  Uchwała Nr XXIX/208/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/83/2007 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności opłaty od posiadania psów.

  przeczytaj całość »

 5. 7 grudnia 2016 14:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała Nr XXIX/209/2016

  Uchwała Nr XXIX/209/2016

  Uchwała Nr XXIX/209/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

  przeczytaj całość »

 6. 7 grudnia 2016 14:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała Nr XXIX/210/2016

  Uchwała Nr XXIX/210/2016

  Uchwała Nr XXIX/210/2016 w sprawie udzielenia dopłaty do ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

  przeczytaj całość »

 7. 7 grudnia 2016 14:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała Nr XXIX/211/2016

  Uchwała Nr XXIX/211/2016

  Uchwała Nr XXIX/211/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Bądzów i Jaczów położonych na terenach górniczych w Gminie Jerzmanowa.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Jerzmanowej

Logowanie