Informacja dla osób niesłyszących 

 

 

Działając w oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się - Dz. U. Nr 209, poz. 1243 informuje się, że osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Jerzmanowa - mogą skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Gminy Jerzmanowa znających język migowy.

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza należy zgłosić co najmniej na trzy dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy Jerzmanowa.

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Co zrobić, aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego, jak dokonać zgłoszenia:

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go e-mailem na adres sekretariat@jerzmanowa.com.pl lub faksem na nr 76 83 12 119
  • telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 76 83 12 121

 

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy

Data: 2012-04-12 12:05:51 Rozmiar: 24k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 1029
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Skowroński
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Skowroński
Czas wytworzenia: 2012-04-12 12:06:03
Czas publikacji: 2012-04-12 12:06:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak