Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zebranie wiejskie w sołectwie Jaczów

Informuje się, że na podstawie Zarządzenia Nr 0050.3.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w związku z wyborami sołtysa i rad sołeckich oraz wyznaczenia przewodniczących tych zebrań, w dniu 29.01.2015 r. o godzinie 18.00 odbędzie się zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa i rady sołeckiej wsi Jaczów w świetlicy wiejskiej w Jaczowie.

2015-02-03 09:43:32
Zebranie wiejskie w sołectwie Bądzów

Informuje się, że na podstawie Zarządzenia Nr 0050.3.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w związku z wyborami sołtysa i rad sołeckich oraz wyznaczenia przewodniczących tych zebrań, w dniu 22.01.2015 r. o godzinie 18.00 odbędzie się zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa i rady sołeckiej wsi Bądzów w świetlicy wiejskiej w Bądzowie.

2015-02-03 09:35:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Informuje się, że na podstawie Zarządzenia Nr 0050.3.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w związku z wyborami sołtysa i rad sołeckich oraz wyznaczenia przewodniczących tych zebrań, w dniu 9 lutego 2015 r. o godz. 18.00 odbędzie się zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru rady sołeckiej wsi Jaczów w WDK w Jaczowie.

2015-02-02 10:24:18
Zebranie wiejskie w sołectwie Gaiki

Informuje się, że na podstawie Zarządzenia Nr 0050.3.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w związku z wyborami sołtysa i rad sołeckich oraz wyznaczenia przewodniczących tych zebrań, w dniu 19.01.2015 r. o godzinie 18.00 odbędzie się zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa i rady sołeckiej wsi Gaiki w świetlicy wiejskiej w byłej szkole w Gaikach.

2015-01-29 13:51:41
Zebranie wiejskie w sołectwie Jerzmanowa

Informuje się, że na podstawie Zarządzenia Nr 0050.3.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w związku z wyborami sołtysa i rad sołeckich oraz wyznaczenia przewodniczących tych zebrań, w dniu 26.01.2015 r. o godzinie 18.00 odbędzie się zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa i rady sołeckiej wsi Jerzmanowa w sali przy OSP w Jerzmanowej.

2015-01-29 13:50:44
Zebranie wiejskie w sołectwie Kurów Mały

Informuje się, że na podstawie Zarządzenia Nr 0050.3.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w związku z wyborami sołtysa i rad sołeckich oraz wyznaczenia przewodniczących tych zebrań, w dniu 27.01.2015 r. o godzinie 18.00 odbędzie się zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa i rady sołeckiej wsi Kurów Mały w świetlicy wiejskiej w Kurowie Małym.

2015-01-29 13:49:19
Zebranie wiejskie w sołectwie Potoczek

Informuje się, że na podstawie Zarządzenia Nr 0050.3.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w związku z wyborami sołtysa i rad sołeckich oraz wyznaczenia przewodniczących tych zebrań, w dniu 21.01.2015 r. o godzinie 18.00 odbędzie się zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa i rady sołeckiej wsi Potoczek w świetlicy wiejskiej w Potoczku.

2015-01-29 13:48:34
Zebranie wiejskie w sołectwie Zofiówka

Informuje się, że na podstawie Zarządzenia Nr 0050.3.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w związku z wyborami sołtysa i rad sołeckich oraz wyznaczenia przewodniczących tych zebrań, w dniu 20.01.2015 r. o godzinie 18.00 odbędzie się zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa i rady sołeckiej wsi Zofiówka w świetlicy wiejskiej w byłej szkole w Gaikach.

2015-01-29 13:48:09
Zebranie wiejskie w sołectwie Smardzów

Informuje się, że na podstawie Zarządzenia Nr 0050.3.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w związku z wyborami sołtysa i rad sołeckich oraz wyznaczenia przewodniczących tych zebrań, w dniu 28.01.2015 r. o godzinie 18.00 odbędzie się zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa i rady sołeckiej wsi Smardzów w świetlicy wiejskiej w Smardzowie.

2015-01-09 15:00:41
Zebranie wiejskie w sołectwie Modła

Informuje się, że na podstawie Zarządzenia Nr 0050.3.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w związku z wyborami sołtysa i rad sołeckich oraz wyznaczenia przewodniczących tych zebrań, w dniu 05.02.2015 r. o godzinie 18.00 odbędzie się zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa i rady sołeckiej wsi Modła w świetlicy wiejskiej pod adresem Kurowice 42a.

2015-01-09 14:57:47