Informacja o udzieleniu zamówienia "Budowa ul. Malinowej w m. Jerzmanowa" 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia "Budowa ul. Malinowej w m. Jerzmanowa"

 

Zamawiający - Gmina Jerzmanowa informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 63, 67-200 Głogów, zgodnie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 01.08.2018 r.

 
Liczba odwiedzin : 123
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Diana Zabraniak
Osoba odpowiedzialna za informację : Diana Zabraniak
Czas wytworzenia: 2018-08-10 09:40:40
Czas publikacji: 2018-08-10 09:40:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak