Zawiadomienie o LIII sesji Rady Gminy Jerzmanowa 

 

Zawiadamiam, że w dniu 13 czerwca 2018 r. o godzinie 15:00 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4 odbędzie się LIII sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie Protokołu z LII sesji Rady Gminy Jerzmanowa.
 7. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Jaczów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XIV/99/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jerzmanowa oraz warunków i zasad korzystania z nich.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i oświadczenia.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wystąpienia jednostek pomocniczych i organizacyjnych.
 17. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kozakowski
 

Załączniki

Zawiadomienie o LIII sesji Rady Gminy Jerzmanowa - 6 czerwca 2018 r..pdf

Data: 2018-06-06 14:33:44 Rozmiar: 319.99k Format: .pdf Pobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jerzmanowa na 2018 r..pdf

Data: 2018-06-06 14:33:44 Rozmiar: 1.13M Format: .pdf Pobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa.pdf

Data: 2018-06-06 14:33:44 Rozmiar: 836.57k Format: .pdf Pobierz

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych ....pdf

Data: 2018-06-06 14:33:44 Rozmiar: 763.98k Format: .pdf Pobierz

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Jaczów.pdf

Data: 2018-06-06 14:33:44 Rozmiar: 380.17k Format: .pdf Pobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XIV.99.2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych ....pdf

Data: 2018-06-11 09:49:00 Rozmiar: 413.27k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 97
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Machera
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Machera
Czas wytworzenia: 2018-06-06 14:33:44
Czas publikacji: 2018-06-11 09:49:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak