Dane teleadresowe 

 
 

Urząd Gminy Jerzmanowa

Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa

tel. 76 831 21 21, fax. 76 831 21 19

e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

adres elektronicznej skrzynki podawczej: /xo4868ilgy/skrytka

 

Czas pracy Urzędu Gminy Jerzmanowa

 • poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 7:15 do 15:15
 • środa w godzinach od 7:15 do 16:15
 • piątek w godzinach od 7:15 do 14:15

 

Wykaz numerów telefonów

Sekretariat - 76 831 21 21

Sekretarz Gminy - 76 836 55 33

Skarbnik Gminy - 76 831 21 21

Referat Finansów i Planowania:

 • Kierownik referatu - tel. 76 837 36 10
 • Stanowisko ds. księgowości budżetowej - tel. 76 837 36 08
 • Stanowisko ds. płac i rozliczeń z budżetami - tel. 76 837 36 07
 • Stanowisko ds. rachunkowości - tel. 76 837 36 06
 • Stanowisko ds. księgowości podatkowej - tel. 76 836 55 41
 • Stanowisko ds. rozliczeń podatku VAT oraz ewid. księgowej - tel. 76 837 36 14

Dział Podatków i Opłat:

 • Stanowisko ds. podatków i opłat osób fizycznych - tel. 76 837 36 12
 • Stanowisko ds. podatków i opłat osób prawnych - tel. 76 837 36 13

Dział Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych:

 • Stanowisko ds. zamówień publicznych - tel. 76 836 55 48
 • Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych - tel. 76 837 36 16

Dział Organizacji i Kadr:

 • Stanowisko ds. organizacyjnych i prowadzenia sekretariatu - tel. 76 836 55 31
 • Stanowisko ds. kadr i archiwum zakładowego - tel. 76 836 55 44
 • Stanowisko ds. obsługi interesantów - tel. 76 837 36 03

Dział Ewidencji Ludności i Obsługi Rady Gminy:

 • Stanowisko ds. obywatelskich - tel. 76 836 55 30
 • Stanowisko ds. obsługi rady gminy - tel. 76 836 55 35

Referat Inwestycji, Zarządu i Remontu Dróg:

 • Kierownik referatu - 76 836 55 34
 • Stanowisko ds. zarządu dróg - tel. 76 836 55 37
 • Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji i remontów dróg - tel. 76 837 36 65
 • Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji i remontów - tel. 76 836 55 43

Dział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

 • Stanowisko ds. gospodarki komunalnej - tel. 76 836 55 49
 • Stanowisko ds. ochrony środowiska - tel. 76 836 55 38

Dział Oświaty i Współpracy:

 • Stanowisko ds. oświaty - 76 836 55 46
 • Stanowisko ds. współpracy - 76 836 55 39

Dział Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego:

 • Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami - tel. 76 836 55 36
 • Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego - tel. 76 836 55 45

Informatyk - tel. 76 837 36 04

Stanowisko ds. audytu wewnętrznego - tel. 76 836 55 42

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej i Promocji - tel. 76 836 55 40

Rachunki bankowe:

 • Wpłaty podatków i opłat - Bank Spółdzielczy w Głogowie 59 86460008 0000 0600 1906 0002

 • Wadia przetargowe - Bank Spółdzielczy w Głogowie 48  86460008 0000 0600 1906 0006

 

Numery identyfikacyjne Urzędu Gminy Jerzmanowa

 • NIP: 693 10 04 813
 • REGON: 000542043
 • Numer JST z systemu TERYT: 0203032

Numery identyfikacyjne Gminy Jerzmanowa

 • NIP: 693 19 40 524
 • REGON: 390647340

 

 
Liczba odwiedzin : 39827
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Skowroński
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Skowroński
Czas wytworzenia: 2012-02-09 10:35:31
Czas publikacji: 2017-11-20 12:38:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak