Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 sierpnia 2013 09:08 | wersja 4 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Program Ochrony Środowiska


Celem Programu ochrony środowiska jest identyfikacja podstawowych problemów w zakresie ochrony
środowiska, nakreślenie perspektywicznych kierunków rozwiązywania problemów oraz ustanowienie bazy dla tworzenia szczegółowych planów działania, w tym planów inwestycyjnych. Realizacja Programu doprowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, do efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewni skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego, w tym zakresie prawa Unii Europejskiej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Jerzmanowej

Logowanie