Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Kwartalne sprawozdania

 1. 8 lutego 2012 11:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Sprawozdanie Rb-Z

  Sprawozdanie Rb-Z

  Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008 r.

  przeczytaj całość »

 2. 8 lutego 2012 11:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Sprawozdanie Rb-PDP

  Sprawozdanie Rb-PDP

  Półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008 r.

  przeczytaj całość »

 3. 8 lutego 2012 11:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Sprawozdanie Rb-N

  Sprawozdanie Rb-N

  Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2008 r.

  przeczytaj całość »

 4. 8 lutego 2012 11:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Sprawozdanie Rb-50

  Sprawozdanie Rb-50

  Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał 2008 r.

  przeczytaj całość »

 5. 8 lutego 2012 11:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Sprawozdanie Rb-34

  Sprawozdanie Rb-34

  Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku do końca II kwartału 2008 r.

  przeczytaj całość »

 6. 8 lutego 2012 11:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Sprawozdanie Rb-33

  Sprawozdanie Rb-33

  Półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008 r.

  przeczytaj całość »

 7. 8 lutego 2012 11:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Sprawozdanie Rb-28S

  Sprawozdanie Rb-28S

  Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008 r.

  przeczytaj całość »

 8. 8 lutego 2012 11:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Sprawozdanie Rb-27ZZ

  Sprawozdanie Rb-27ZZ

  Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca II kwartału 2008 r.

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1 2     NastępnaNastępna

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Jerzmanowej

Logowanie