Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 listopada 2016 13:04 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Konta bankowe

Wpłaty z tytułu:

 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od środków transportowych,
 • podatku rolnego,
 • podatku leśnego,
 • opłaty od posiadania psów,
 • opłaty skarbowej,
 • wpłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • wieczystego użytkowania,
 • czynsze,
 • opłaty adiacencka,
 • wykup mienia gminnego,
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 • opłaty za udostępnienie danych z ewidencji ludności

można dokonywać na numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Jerzmanowa w Banku: Bank Spółdzielczy w Głogowie 59 86460008 0000 0600 1906 0002


Wpłaty z tytułu:

 • wadia przetargowe,
 • depozyty

można dokonywać na numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Jerzmanowa w Banku: Bank Spółdzielczy w Głogowie 48 86460008 0000 0600 1906 0006

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Jerzmanowej

Logowanie