Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 kwietnia 2012 12:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja dla osób niesłyszących


Działając w oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się - Dz. U. Nr 209, poz. 1243 informuje się, że osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Jerzmanowa - mogą skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Gminy Jerzmanowa znających język migowy.

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza należy zgłosić co najmniej na trzy dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy Jerzmanowa.

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Co zrobić, aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego, jak dokonać zgłoszenia:

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go e-mailem na adres sekretariat@jerzmanowa.com.pl lub faksem na nr 76 83 12 119
  • telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 76 83 12 121

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Jerzmanowej

Logowanie