Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-18 15:05:28 Rejestr umów i zleceń / Rejestr umów i zleceń 2018 Diana Zabraniak Edycja artykułu
2018-06-18 14:02:50 Roboty budowlane / Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Budowa budynku ośrodka zdrowia w m. Jerzmanowa Diana Zabraniak Edycja artykułu
2018-06-15 07:55:36 Ogłoszenia i obwieszczenia / Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Krzysztof Skowroński Publikacja artykułu
2018-06-13 15:48:11 Rejestr umów i zleceń / Rejestr umów i zleceń 2018 Diana Zabraniak Edycja artykułu
2018-06-12 09:32:18 Protokoły z sesji Rady Gminy / Protokół z LII sesji Rady Gminy Jerzmanowa Paweł Machera Publikacja artykułu