Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-10-19 13:53:20 Rejestr umów i zleceń / Rejestr umów i zleceń 2018 Diana Zabraniak Edycja artykułu
2018-10-18 10:31:46 Roboty budowlane / Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Przebudowa odcinka drogi w m. Bądzów prowadzącej do szybu SW - 1 Diana Zabraniak Edycja artykułu
2018-10-18 10:31:24 Roboty budowlane / Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Budowa przedszkola gminnego w Jaczowie Diana Zabraniak Archiwizacja artykułu
2018-10-17 15:27:08 Sesje Rady Gminy / Zawiadomienie o LIX sesji Rady Gminy Jerzmanowa Paweł Machera Publikacja artykułu
2018-10-16 10:00:30 Roboty budowlane / Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - "Przebudowa drogi nr 100548D - ul. Główna w m. Jaczów w zakresie budowy chodnika przy istniejącym parkingu w centrum wsi" Diana Zabraniak Publikacja artykułu
2018-10-15 14:39:53 Rejestr umów i zleceń / Rejestr umów i zleceń 2018 Diana Zabraniak Edycja artykułu
2018-10-15 09:23:09 Sesja Nr 58 z dnia 10 października 2018 r. / Uchwała Nr LVIII/392/2018 Paweł Machera Publikacja artykułu
2018-10-15 08:04:01 Aktualne do 30 tys. euro / Zaproszenie do składania ofert Krzysztof Skowroński Edycja artykułu
2018-10-12 14:06:24 Rejestr umów i zleceń / Rejestr umów i zleceń 2018 Diana Zabraniak Edycja artykułu