Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-08-18 08:05:57 Współpraca z organizacjami pozarządowymi / Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert Daniel Kurek Publikacja artykułu
2017-08-17 12:19:15 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska / Posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Monika Krawczyk Edycja artykułu
2017-08-17 12:18:30 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska / Protokoły z posiedzeń Komisji Monika Krawczyk Edycja artykułu
2017-08-17 12:00:58 Sesje Rady Gminy / Zawiadomienie o XLI sesji Rady Gminy Jerzmanowa Krzysztof Skowroński Edycja artykułu
2017-08-17 11:35:55 Sesje Rady Gminy / Zawiadomienie o XLI sesji Rady Gminy Jerzmanowa Monika Krawczyk Edycja artykułu
2017-08-17 10:48:28 Roboty budowlane / Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Krzysztof Skowroński Edycja artykułu
2017-08-17 09:02:45 Ogłoszenia o naborze / Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy Krzysztof Skowroński Publikacja artykułu
2017-08-16 13:48:55 Komisja Rewizyjna / Terminy posiedzeń Komisji Rewizyjnej Monika Krawczyk Edycja artykułu
2017-08-16 13:45:47 Komisja Rewizyjna / Protokoły z posiedzeń Komisji Monika Krawczyk Edycja artykułu
2017-08-16 13:35:00 Sesje Rady Gminy / Zawiadomienie o XLI sesji Rady Gminy Jerzmanowa Monika Krawczyk Publikacja artykułu