Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-02-22 10:39:46 Roboty budowlane / Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Roboty budowlane na drogach gminnych z podziałem na 2 części: Część 1 - Budowa drogi - dz. nr 288 w m. Bądzów, Część 2 - Przebudowa ul. Krótkiej w Jaczowie. Diana Zabraniak Publikacja artykułu
2018-02-21 15:50:57 Rejestr umów i zleceń / Rejestr umów i zleceń 2018 Diana Zabraniak Edycja artykułu
2018-02-21 13:59:46 Sesje Rady Gminy / Zawiadomienie o XLIX sesji Rady Gminy Jerzmanowa Paweł Machera Publikacja artykułu
2018-02-20 14:57:51 Rejestr umów i zleceń / Rejestr umów i zleceń 2018 Diana Zabraniak Edycja artykułu
2018-02-20 12:15:49 Sesja Nr 48 z dnia 31 stycznia 2018 r. / Uchwała Nr XLVIII/325/2018 Paweł Machera Edycja artykułu
2018-02-20 12:15:41 Sesja Nr 48 z dnia 31 stycznia 2018 r. / Uchwała Nr XLVIII/326/2018 Paweł Machera Edycja artykułu
2018-02-20 12:15:20 Sesja Nr 48 z dnia 31 stycznia 2018 r. / Uchwała Nr XLVIII/327/2018 Paweł Machera Edycja artykułu
2018-02-20 12:15:12 Sesja Nr 48 z dnia 31 stycznia 2018 r. / Uchwała Nr XLVIII/328/2018 Paweł Machera Edycja artykułu
2018-02-20 12:15:04 Sesja Nr 48 z dnia 31 stycznia 2018 r. / Uchwała Nr XLVIII/329/2018 Paweł Machera Edycja artykułu
2018-02-20 12:14:56 Sesja Nr 48 z dnia 31 stycznia 2018 r. / Uchwała Nr XLVIII/330/2018 Paweł Machera Edycja artykułu