Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-08-17 14:10:03 Rejestr umów i zleceń / Rejestr umów i zleceń 2018 Diana Zabraniak Edycja artykułu
2018-08-17 11:34:03 Roboty budowlane / Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Budowa przedszkola gminnego w Jaczowie Diana Zabraniak Edycja artykułu
2018-08-17 10:17:24 Roboty budowlane / Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Zagospodarowanie zabytkowego parku w m. Jerzmanowa - etap I Diana Zabraniak Edycja artykułu
2018-08-16 15:47:17 Roboty budowlane / Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Budowa przedszkola gminnego w Jaczowie Diana Zabraniak Edycja artykułu
2018-08-16 15:34:30 Roboty budowlane / Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Budowa przedszkola gminnego w Jaczowie Diana Zabraniak Edycja artykułu
2018-08-16 07:16:00 Sesje Rady Gminy / Zawiadomienie o LVI sesji Rady Gminy Jerzmanowa Paweł Machera Publikacja artykułu
2018-08-14 12:20:07 Dostawy / Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Zakup samochodów strażackich z podziałem na 2 części: Część 1 - Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Jerzmanowa. Część 2 – Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Smardzów. Daniel Kurek Edycja artykułu
2018-08-14 09:58:03 Ogłoszenia i obwieszczenia / Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.5.2018.ES2 Diana Zabraniak Publikacja artykułu
2018-08-13 14:51:51 Rejestr umów i zleceń / Rejestr umów i zleceń 2018 Diana Zabraniak Edycja artykułu