Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o udzieleniu zamówienia "Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Jerzmanowej"

Informacja o udzieleniu zamówienia "Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Jerzmanowej"

2019-01-26 09:54:22
Informacja o udzieleniu zamówienia "Przebudowa drogi nr 100548D - ul. Główna w m. Jaczów w zakresie budowy chodnika przy istniejącym parkingu w centrum wsi"

Informacja o udzieleniu zamówienia "Przebudowa drogi nr 100548D - ul. Główna w m. Jaczów w zakresie budowy chodnika przy istniejącym parkingu w centrum wsi"

2018-11-20 14:37:44
Informacja o udzieleniu zamówienia "Przebudowa odcinka drogi w m. Bądzów prowadzącej do szybu SW-1"

Informacja o udzieleniu zamówienia "Przebudowa odcinka drogi w m. Bądzów prowadzącej do szybu SW-1"

2018-10-25 13:45:35
Informacja o udzieleniu zamówienia "Budowa przedszkola gminnego w Jaczowie"

Informacja o udzieleniu zamówienia "Budowa przedszkola gminnego w Jaczowie"

2018-09-26 14:35:25
Informacja o udzieleniu zamówienia "Zagospodarowanie zabytkowego parku w m. Jerzmanowa - etap I"

Informacja o udzieleniu zamówienia "Zagospodarowanie zabytkowego parku w m. Jerzmanowa - etap I"

2018-08-24 09:35:12
Informacja o udzieleniu zamówienia "Budowa ul. Malinowej w m. Jerzmanowa"

Informacja o udzieleniu zamówienia "Budowa ul. Malinowej w m. Jerzmanowa"

2018-08-10 09:40:40
Informacja o udzieleniu zamówienia "Budowa budynku ośrodka zdrowia w m. Jerzmanowa"

Informacja o udzieleniu zamówienbia "Budowa budynku ośrodka zdrowia w m. Jerzmanowa"

2018-08-01 12:28:46
Informacja o udzieleniu zamówienia "Przebudowa wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Jerzmanowej"

Informacja o udzieleniu zamówienia "Przebudowa wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Jerzmanowej"

2018-06-05 10:13:56
Informacja o udzieleniu zamówienia "Roboty budowlane na drogach gminnych z podziałem na 2 części "

Informacja o udzieleniu zamówienia "Roboty budowlane na drogach gminnych z podziałem na 2 części. Część 1 - Budowa drogi - dz. nr 288 w m. Bądzów. Część 2 - Przebudowa ul. Krótkiej w Jaczowie.

2018-04-11 09:11:47
Informacja o udzieleniu zamówienia "Roboty budowlane na drogach gminnych z podziałem na 3 części"

Informacja o udzieleniu zamówienia "Roboty budowlane na drogach gminnych z podziałem na 3 części. Część 1 - Budowa ul. Porzeczkowej i Borówkowej w m. Jerzmanowa. Część 2 - Rozbudowa drogi gminnej nr 100527D w m. Maniów. Część 3 - Rozbudowa drogi gminnej nr 100515D w Kurowicach i Modłej".

2018-03-09 12:17:11