Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o udzieleniu zamówienia "Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa"

Informacja o udzieleniu zamówienia "Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa"

2018-01-10 15:07:55
Informacja o udzieleniu zamówienia "Budowa parkingu przy szkole Podstawowej w Jaczowie"

Informacja o udzieleniu zamówienia

"Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jaczowie"

2017-10-24 14:37:20
Informacja o udzieleniu zamówienia "Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej dla mieszkańców wsi Gaiki"

Informacja o udzieleniu zamówienia

"Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej dla mieszkańców wsi Gaiki"

2017-10-09 08:27:49
Informacja o udzieleniu zamówienia "Budowa sceny przy Wiejskim Domu Kultury w Jaczowie"

Informacja o udzieleniu zamówienia

"Budowa sceny przy Wiejskim Domu Kultury w Jaczowie"

2017-09-18 10:18:03
Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia

"Demontaż elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 20kV i budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 20 kV w ramach zadania pn.: "Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Jerzmanowa"

2017-08-09 11:52:00
Informacja o udzieleniu zamówieniu

"Rewitalizacja pałacu w Jerzmanowej etap I – remont pokrycia dachowego"

2017-07-27 09:43:57
Informacja o udzieleniu zamówienia

"Budowa ul. Kwiatowej w Jaczowie"

2017-06-21 13:12:11
Informacja o udzieleniu zamówienia

"Przebudowa mostu na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Głównej w m. Jaczów"

2017-06-05 14:43:20
Informacja o udzieleniu zamówienia

"Przebudowa drogi gminnej nr 100512D - etap II"

2017-05-09 08:32:58
Informacja o udzieleniu zamówienia

"Budowa chodnika przy ul. Smardzowskiej do ul. Cisowej w m. Jaczów wraz z przebudową oświetlenia drogowego"

2017-05-08 14:38:59