Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zaproszenie do składania ofert - Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Kurów Mały

Gmina Jerzmanowa zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Kurów Mały".

2018-11-30 14:12:04
Zaproszenie do składania ofert

Gmina Jerzmanowa zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:"Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Kurów Mały".

2018-10-15 08:04:01
Zaproszenie do składania ofert

Gmina Jerzmanowa zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: "Budowa wigwamu przy świetlicy wiejskiej w m. Bądzów".

2018-09-27 10:01:58
Zaproszenie do składania ofert

Gmina Jerzmanowa zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: "Poprawa odwodnienia drogi w m. Potoczek, gm. Jerzmanowa".

2018-09-18 14:54:57
Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Jerzmanowa zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: "Budowa chodnika w m. Smardzów".

2018-09-18 13:18:51
Zaproszenie do składania ofert

Gmina Jerzmanowa zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania, którego przedmiotem jest: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012D z drogą wojewódzka nr 329 w m. Jerzmanowa".

2018-08-01 14:29:57
Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Jerzmanowa zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:"Wykonanie malowania oznakowania poziomego w miejscowościach Jaczów (ul. Główna, ul. Polna) oraz w m. Jerzmanowa (ul. Głogowska).

2018-06-04 08:12:54
Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Jerzmanowa zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:"Naprawa cząstkowa w jezdniach asfaltowych na terenie gm. Jerzmanowa".

2018-05-15 08:06:09
Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Jerzmanowa zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn:"Wprowadzenie zmiany do stałej organizacji ruchu na odcinku dróg gminnych nr 100520D i 100521D w miejscowości Smardzów".

2018-04-16 13:40:53
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Jerzmanowa.

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Jerzmanowa.

2018-03-06 13:20:50