Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zaproszenie do składania ofert

Gmina Jerzmanowa zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu zielonego na działce nr 547/141 w m. Jerzmanowa"

2017-08-29 13:57:04
Zaproszenie do składania ofert

Gmina Jerzmanowa zaprasza do składnia ofert na zadanie pn. Opracowanie planu miejscowego dla wybranego obszaru w obrębie Jaczów dla powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu planu miejscowego zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym. Oferty należy składać zgodnie z załączonym formularzem ofertowym i wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym. 

2017-08-28 14:51:42