Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr IX/33/2018

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę Jerzmanowa obligacji o wartości nominalnej 7.250.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji

2018-10-05 14:40:10
Uchwała nr II/303/2017

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę Jerzmanowa obligacji o wartości nominalnej 500.000,00 zł przeznaczonych na wydatki związane z inwestycjami i pokrycie planowanego deficytu

2017-12-13 16:40:09