Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Wójt Gminy Jerzmanowa informuje o wyłożeniu do publicznego wgladu protokołu w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Jerzmanowa nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Jerzmanowa w granicach działek nr: 491/2, 491/3, 495/2, 544 i 542, będących własnością Skarbu Państwa.

2018-02-14 10:06:54
Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni ”Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jerzmanowa”

2016-03-21 10:29:35
Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

2015-11-03 10:04:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa nowej biologiczno-mechaniacznej oczyszczalni ścieków w Jerzmanowej".

2014-11-10 08:43:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jerzmanowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków".

2014-09-04 07:54:58
Obwieszczenie Wójta Gminy

Wójt Gminy Jerzmanowa informuje, że w trakcie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jerzmanowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków", Wójt Gminy Jerzmanowa postanowieniem Nr GN.6220.4.2014 z dnia 11.08.2014 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia.

2014-08-21 11:15:03
Obwieszczenie Wójta Gminy

Wójt Gminy Jerzmanowa informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu zdawczo-odbiorczego w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Jerzmanowa nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Bądzów, będącej własnością Skarbu Państwa.

2014-06-09 07:34:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jerzmanowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków"

2014-04-30 08:36:48
Ogłoszenie Wójta Gminy

Wójt Gminy Jerzmanowa podaje do publicznej wiadomości informację, o możliwości zapoznania się z projektem "Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jerzmanowa na lata 2013 - 2016 z perspektywą do 2020 r."
2013-08-14 12:08:57
Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Wójt Gminy Jerzmanowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26 kwietnia 2013 roku Gmina Jerzmanowa przystąpiła do opracowania Projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jerzmanowa na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2013-07-15 15:08:36