Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. w Gminie Jerzmanowa.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. w Gminie Jerzmanowa.

2019-01-07 12:32:01
Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Wykorzystanie walorów przyrodniczych wsi Modła poprzez budowę małej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej – wyspa na zbiorniku małej retencji wodnej” " w terminie od 29.11.2018 r. do 27.12.2018 r.

2018-11-22 11:52:19
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu

Programu współpracy Gminy Jerzmanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

2018-10-26 12:22:38
Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Zwiedzamy Razem ze Smardzowem" w terminie od 01.08.2018 r. do 29.10.2018 r.

2018-07-16 09:34:56
Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa w Szkółce Kolarskiej w Jerzmanowej" w terminie od 30.03.2018 r. do 31.05.2018 r.

2018-03-27 08:00:26
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. w Gminie Jerzmanowa.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. w Gminie Jerzmanowa.

2018-01-03 12:25:38
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jerzmanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Programu współpracy Gminy Jerzmanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

2017-11-07 12:28:10
Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

2017-09-20 14:06:10
Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie szkółki kolarskiej przy Szkole Podstawowej w Jerzmanowej w ramach programu pn. Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa - poziom pierwszy - upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich" w terminie od 06.09.2017 r. do 04.12.2017 r.

2017-08-29 13:09:11
Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Upowrzechnianie sportu w dyscyplinie piłki nożnej wśród dzieci kat. młodzik w miejscowości Jaczów" w terminie od 01.09.2017 r. do 31.11.2017 r.

2017-08-29 13:05:00