Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Upowrzechnianie sportu wśród młodzieży na terenie Gminy Jerzmanowa" w terminie od 01.09.2017 r. do 31.10.2017 r.

2017-08-18 08:05:57
Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Płyniemy razem ze Smardzowem" w terminie od 01.08.2017 r. do 29.10.2017 r.

2017-07-06 08:39:41
Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Doposażenie w materiały terapeutyczne i biurowe powstającego w Głogowie Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego dla Dzieci i Osób z Autyzmem" w terminie od 01.07.2017 r. do 31.08.2017 r.

2017-06-06 10:03:18
Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Oferta na realizację zadania publicznego pn. "REWITALIZACJA ZBIORNIKA MAŁEJ RETENCJI - KŁADKI WĘDKARSKIE” w terminie od 20.05.2017 r. do 17.08.2017 r.

2017-05-08 11:06:05
Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Oferta na realizację zadania publicznego pn. "REWITALIZACJA ZBIORNIKA MAŁEJ RETENCJI - ETAP I” w terminie od 20.05.2017 r. do 17.08.2017 r.

2017-05-08 11:00:11
Sprawozdanie z realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239)

2017-03-24 09:16:32
Zgłoszenie osób do prac w Komisji Konkursowej

Zgłoszenie osób do prac w Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ogłoszonym dnia 2 marca 2017 r. OTWARTYM KONKURSIE OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

2017-03-20 08:23:30
Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia

2017-03-02 11:17:15
Powołanie Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 0050.7.2017 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r. w Gminie Jerzmanowa.

2017-01-25 14:36:40
Zgłoszenie osób do prac w Komisji Konkursowej

Zgłoszenie osób do prac w Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ogłoszonym dnia 2 stycznia 2017 r. OTWARTYM KONKURSIE OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r. w Gminie Jerzmanowa.

2017-01-18 10:25:15