Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. w Gminie Jerzmanowa.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. w Gminie Jerzmanowa.

2018-01-03 12:25:38
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jerzmanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Programu współpracy Gminy Jerzmanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

2017-11-07 12:28:10
Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

2017-09-20 14:06:10
Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie szkółki kolarskiej przy Szkole Podstawowej w Jerzmanowej w ramach programu pn. Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa - poziom pierwszy - upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich" w terminie od 06.09.2017 r. do 04.12.2017 r.

2017-08-29 13:09:11
Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Upowrzechnianie sportu w dyscyplinie piłki nożnej wśród dzieci kat. młodzik w miejscowości Jaczów" w terminie od 01.09.2017 r. do 31.11.2017 r.

2017-08-29 13:05:00
Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Upowrzechnianie sportu wśród młodzieży na terenie Gminy Jerzmanowa" w terminie od 01.09.2017 r. do 31.10.2017 r.

2017-08-18 08:05:57
Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Płyniemy razem ze Smardzowem" w terminie od 01.08.2017 r. do 29.10.2017 r.

2017-07-06 08:39:41
Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Doposażenie w materiały terapeutyczne i biurowe powstającego w Głogowie Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego dla Dzieci i Osób z Autyzmem" w terminie od 01.07.2017 r. do 31.08.2017 r.

2017-06-06 10:03:18
Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Oferta na realizację zadania publicznego pn. "REWITALIZACJA ZBIORNIKA MAŁEJ RETENCJI - KŁADKI WĘDKARSKIE” w terminie od 20.05.2017 r. do 17.08.2017 r.

2017-05-08 11:06:05
Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Oferta na realizację zadania publicznego pn. "REWITALIZACJA ZBIORNIKA MAŁEJ RETENCJI - ETAP I” w terminie od 20.05.2017 r. do 17.08.2017 r.

2017-05-08 11:00:11