Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią.

 

2017-12-04 07:35:57
Uchwała Nr 4325/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r.

Uchwała Nr 4325/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przedłuzenia terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalania paliw.

2017-10-11 07:52:17
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

2017-07-26 10:15:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa w sprawie wydania decyzji Nr GNZ-I.6220.4.2016z dnia 15.03.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa pompowni ścieków oraz przebudowa systemu rurociągów tłocznych w aglomeracji Jerzmanowa.".

2017-03-24 11:21:09
Obwieszczenie Starosty Głogowskiego

Starosta Głogowski zawiadamia, że decyzją Nr 717.2016 z dnia 29.12.2016 roku udzielił zezwolenia na realizację inwestycji drogowej właściwemu zarządcy drogi, tj. Wójtowi Gminy Jerzmanowa dla inwestycji, pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 100527D w miejscowości Maniów".

2017-01-09 11:32:40
Obwieszczenie Starosty Głogowskiego

Starosta Głogowski zawiadamia, że decyzją Nr 705.2016 z dnia 22.12.2016 r. udzielił zezwolenia na realizację inwestycji drogowej właściwemu zarządcy drogi tj. Wójtowi Gminy Jerzmanowa dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 100515D w Kurowicach i Modłej" w ramach realizacji zadania inwestycyjnego, pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 100515D wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej - ul. Wspólna w Kurowicach i Modłej".

2016-12-28 10:25:37
Obwieszczenie Starosty Głogowskiego

Starosta Głogowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 100527D w miejscowości Maniów".

2016-11-10 14:47:38
Obwieszczenie Starosty Głogowskiego

Starosta Głogowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 100515D w Kurowicach i Modłej" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100515D wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej - ul. Wspólna w Kurowicach i Modłej" .

2016-10-04 10:07:51
Obwieszczenie Starosty Głogowskiego

Starosta Głogowski udzielił zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pn.: "Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową chodników i zjazdów indywidualnych, budową sieci kanalizacji deszczowej oraz usunięciem kolizji elektroenergetycznych w m. Kurów Mały" .

2016-08-03 11:35:50
Obwieszczenie Starosty Głogowskiego

Starosta Głogowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: "Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową chodników i zjazdów indywidualnych, budową sieci kanalizacji deszczowej oraz usunięciem kolizji elektroenergetycznych w m. Kurów Mały" .

2016-05-19 12:00:34