Zawiadomienie o LVII sesji Rady Gminy Jerzmanowa 

 

Zawiadamiam, że w dniu 19 września 2018 r. o godzinie 15:00 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4 odbędzie się LVII sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie Protokołu z LVI sesji Rady Gminy Jerzmanowa.
 7. Wręczenie nagród za osiągniecia sportowe.
 8. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/366/2018 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia Województwu Dolnośląskiemu pomocy rzeczowej dla zadania: ”Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012D z drogą wojewódzką nr 329 w m. Jerzmanowa”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Jaczów i sołectwa Jerzmanowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jerzmanowa.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i oświadczenia.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wystąpienia jednostek pomocniczych i organizacyjnych.
 18. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kozakowski
 

Załączniki

Zawiadomienie o LVII sesji Rady Gminy Jerzmanowa - 19 września 2018.pdf

Data: 2018-09-12 14:39:11 Rozmiar: 326.93k Format: .pdf Pobierz

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2018 r..pdf

Data: 2018-09-12 14:39:11 Rozmiar: 1.37M Format: .pdf Pobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa.pdf

Data: 2018-09-12 14:39:11 Rozmiar: 552.19k Format: .pdf Pobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LIV.366.2018 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Województwu Dolnośląskiemu pomocy rzeczowej ....pdf

Data: 2018-09-12 14:39:11 Rozmiar: 195.64k Format: .pdf Pobierz

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw.pdf

Data: 2018-09-12 14:39:11 Rozmiar: 100.76k Format: .pdf Pobierz

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jerzmanowa.pdf

Data: 2018-09-12 14:39:11 Rozmiar: 1.83M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 57
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Machera
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Machera
Czas wytworzenia: 2018-09-12 14:39:11
Czas publikacji: 2018-09-12 14:39:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak