Wersja archiwalna

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Budowa budynku ośrodka zdrowia w m. Jerzmanowa 

 

Budowa budynku ośrodka zdrowia w m. Jerzmanowa

Uwaga: Dodano dnia 08.06.2018 r. - Zmiana treści SIWZ, Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy RODO, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Uwaga: Dodano dnia 18.06.2018 r. - Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Uwaga: Dodano dnia 21.06.2018 r. - Zmiana treści SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy nowy, Załącznik nr 11 do SIWZ - RODO klauzula - przesłanka zgoda.

Uwaga: Dodano dnia 02.07.2018 r. - Informacja z otwarcia ofert

Uwaga: Dodano dnia 19.07.2018 r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Załączniki

zawiadomienie o wyborze.pdf

Data: 2018-07-19 07:19:54 Rozmiar: 487.98k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-07-02 12:55:20 Rozmiar: 488.67k Format: .pdf Pobierz

Zmiana treści SIWZ.pdf

Data: 2018-06-21 11:18:55 Rozmiar: 398.37k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ - umowa projekt nowy.pdf

Data: 2018-06-21 11:18:55 Rozmiar: 422.92k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 11 do SIWZ - RODO klauzula -przesłanka zgoda.docx

Data: 2018-06-21 11:18:55 Rozmiar: 23.46k Format: .docx Pobierz

odpowiedzi na zapytania Wykonawców.pdf

Data: 2018-06-18 14:02:50 Rozmiar: 390.11k Format: .pdf Pobierz

Zmiana SIWZ.pdf

Data: 2018-06-08 08:18:51 Rozmiar: 805.38k Format: .pdf Pobierz

Załacznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy RODO.pdf

Data: 2018-06-08 08:18:51 Rozmiar: 290.96k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP.pdf

Data: 2018-06-08 08:18:51 Rozmiar: 217.97k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf

Data: 2018-05-30 08:31:54 Rozmiar: 375.87k Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2018-05-30 08:31:54 Rozmiar: 799.04k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc

Data: 2018-05-30 08:31:54 Rozmiar: 80.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy na podst. art. 25a ust. 1.docx

Data: 2018-05-30 08:31:54 Rozmiar: 29.3k Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.doc

Data: 2018-05-30 08:31:54 Rozmiar: 41.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotów.doc

Data: 2018-05-30 08:31:54 Rozmiar: 41.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz robót.doc

Data: 2018-05-30 08:31:54 Rozmiar: 44.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie dotyczące osób.doc

Data: 2018-05-30 08:31:54 Rozmiar: 38.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ - umowa projekt.pdf

Data: 2018-05-30 08:31:54 Rozmiar: 418.41k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiary.7z

Data: 2018-05-30 08:31:54 Rozmiar: 1.05M Format: .7z Pobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa 1_6.7z

Data: 2018-05-30 08:31:54 Rozmiar: 12.47M Format: .7z Pobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa 2_6.7z

Data: 2018-05-30 08:31:54 Rozmiar: 718.01k Format: .7z Pobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa 3_6.7z

Data: 2018-05-30 08:31:54 Rozmiar: 2.97M Format: .7z Pobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa 4_6.7z

Data: 2018-05-30 08:31:54 Rozmiar: 23.34M Format: .7z Pobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa 5_6.7z

Data: 2018-05-30 08:31:54 Rozmiar: 1.32M Format: .7z Pobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa 6_6.7z

Data: 2018-05-30 08:31:54 Rozmiar: 7.67M Format: .7z Pobierz
Liczba odwiedzin : 745
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Diana Zabraniak
Osoba odpowiedzialna za informację : Diana Zabraniak
Czas wytworzenia: 2018-05-30 08:31:54
Czas publikacji: 2018-07-19 07:19:54
Data przeniesienia do archiwum: 2018-08-29