Zawiadomienie o LI sesji Rady Gminy Jerzmanowa 

 

Zawiadamiam, że w dniu 18 kwietnia 2018 r. o godzinie 15:00 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4 odbędzie się LI sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie Protokołu z L sesji Rady Gminy Jerzmanowa.
 7. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Jerzmanowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/186/2005 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Jerzmanowa oraz określenia warunków zwolnienia z opłat.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/237/2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom i studentom, form i zakresu pomocy jak również trybu postępowania w tych sprawach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/341/2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i oświadczenia.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wystąpienia jednostek pomocniczych i organizacyjnych.
 19. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kozakowski
 

Załączniki

Zawiadomienie o LI sesji Rady Gminy Jerzmanowa - 18 kwietnia 2018 r..pdf

Data: 2018-04-11 14:45:11 Rozmiar: 382.6k Format: .pdf Pobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jerzmanowa na 2018 r..pdf

Data: 2018-04-11 14:45:11 Rozmiar: 1.44M Format: .pdf Pobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa.pdf

Data: 2018-04-11 14:45:11 Rozmiar: 828.74k Format: .pdf Pobierz

Projekt uchwały w sprawie podziału GminyJerzmanowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf

Data: 2018-04-11 14:45:11 Rozmiar: 285.72k Format: .pdf Pobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII.186.2005 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków..pdf

Data: 2018-04-11 14:45:11 Rozmiar: 184.13k Format: .pdf Pobierz

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Jerzmanowa oraz określenia warunków zwolnienia z opłat..pdf

Data: 2018-04-11 14:45:11 Rozmiar: 183.16k Format: .pdf Pobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII.237.2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom i studentom ....pdf

Data: 2018-04-11 14:45:11 Rozmiar: 180.01k Format: .pdf Pobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L.341.2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018.pdf

Data: 2018-04-11 14:45:11 Rozmiar: 172.23k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 119
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Machera
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Machera
Czas wytworzenia: 2018-04-11 14:45:11
Czas publikacji: 2018-04-11 14:45:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak