Informacja o udzieleniu zamówienia "Roboty budowlane na drogach gminnych z podziałem na 2 części " 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia "Roboty budowlane na drogach gminnych z podziałem na 2 części. Część 1 - Budowa drogi - dz. nr 288 w m. Bądzów. Część 2 - Przebudowa ul. Krótkiej w Jaczowie.

 

Zamawiający - Gmina Jerzmanowa informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały zawarte umowy na wykonanie robót budowlanych w poszczególnych częściach zamówienia z Wykonawcami:

dla Części 1 - PRO - INFRA Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 8, 67-222 Jerzmanowa;

dla Części 2 - RAGEN Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 48, 67-200 Głogów;

zgodnie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 29.03.2018 r.

 
Liczba odwiedzin : 171
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Diana Zabraniak
Osoba odpowiedzialna za informację : Diana Zabraniak
Czas wytworzenia: 2018-04-11 08:57:20
Czas publikacji: 2018-04-11 09:11:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak