Wersja archiwalna

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Roboty budowlane na drogach gminnych z podziałem na 3 części: Część 1: Budowa ul. Porzeczkowej i Borówkowej w m. Jerzmanowa. Część 2 - Rozbudowa drogi gminnej nr 100527D w m. Maniów. Część 3 - Rozbudowa drogi gminnej nr 100515D w Kurowicach i Modłej.  

 

Roboty budowlane na drogach gminnych z podziałem na 3 części: Część 1 - Budowa ul. Porzeczkowej i Borówkowej w m. Jerzmanowa. Część 2 - Rozbudowa drogi gminnej nr 100527D w m. Maniów. Część 3 - Rozbudowa drogi gminnej nr 100515D w Kurowicach i Modłej.

UWAGA: Dodano dnia 29.01.2018 r. - Odpowiedzi na zapytania Wykonawców, Zmiana SIWZ,

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 08.02.2018 r. do godz. 08:30.

UWAGA: Dodano dnia 31.01.2018 r. - Odpowiedzi na zapytania Wykonawców_2

UWAGA: Dodano dnia 08.02.2018 r. - Informację z otwarcia ofert

UWAGA: Dodano dnia 01.03.2018 r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 

Załączniki

zawiadomienie o wyborze.pdf

Data: 2018-03-01 12:27:25 Rozmiar: 1.05M Format: .pdf Pobierz

informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-02-08 10:45:16 Rozmiar: 813.6k Format: .pdf Pobierz

Odpowiedzi za zapytania Wykonawców_2.pdf

Data: 2018-01-31 08:34:34 Rozmiar: 290.15k Format: .pdf Pobierz

Specyfikacja dla Części 2 - ST 05.03.05.pdf

Data: 2018-01-31 08:34:34 Rozmiar: 401.88k Format: .pdf Pobierz

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców..pdf

Data: 2018-01-29 11:24:53 Rozmiar: 1.09M Format: .pdf Pobierz

Pytanie nr 1 -E1.pdf

Data: 2018-01-29 11:24:53 Rozmiar: 470.38k Format: .pdf Pobierz

Pytanie nr 1 - E2.pdf

Data: 2018-01-29 11:24:53 Rozmiar: 346.17k Format: .pdf Pobierz

Pytanie nr 1 - E3 zestawienie materiałów.pdf

Data: 2018-01-29 11:24:53 Rozmiar: 40.51k Format: .pdf Pobierz

Pytanie nr 4 - Punktowe elementy odblaskowe.pdf

Data: 2018-01-29 11:24:53 Rozmiar: 28.66k Format: .pdf Pobierz

Pytanie nr 13 - schemat przepompowni.pdf

Data: 2018-01-29 11:24:53 Rozmiar: 246.33k Format: .pdf Pobierz

Zmiana SIWZ - przedłużenie terminu składania ofert.pdf

Data: 2018-01-29 11:24:53 Rozmiar: 1011.73k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Data: 2018-01-29 11:24:53 Rozmiar: 134.59k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-01-17 13:11:15 Rozmiar: 284.58k Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2018-01-17 13:11:15 Rozmiar: 550.07k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc

Data: 2018-01-17 13:11:15 Rozmiar: 91.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy na podst. art. 25a ust. 1.docx

Data: 2018-01-17 13:11:15 Rozmiar: 28.91k Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.doc

Data: 2018-01-17 13:11:15 Rozmiar: 42k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotów.doc

Data: 2018-01-17 13:11:15 Rozmiar: 42k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz robót.doc

Data: 2018-01-17 13:11:15 Rozmiar: 61.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 6a do SIWZ - oświadczenie dotyczące osób.doc

Data: 2018-01-17 13:11:15 Rozmiar: 37.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 6b do SIWZ - oświadczenie dotyczące osób.doc

Data: 2018-01-17 13:11:15 Rozmiar: 36.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 6c do SIWZ - oświadczenie dotyczące osób.doc

Data: 2018-01-17 13:11:15 Rozmiar: 37k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 7a do SIWZ - wzór umowy dla CZĘŚCI 1.pdf

Data: 2018-01-17 13:11:15 Rozmiar: 316.34k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 7b do SIWZ - wzór umowy dla CZĘŚCI 2.pdf

Data: 2018-01-17 13:11:15 Rozmiar: 316.63k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 7c do SIWZ - wzór umowy dla CZĘŚCI 3.pdf

Data: 2018-01-17 13:11:15 Rozmiar: 320.34k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ - CZĘŚĆ 1, 2, 3 przedmiary robót.rar

Data: 2018-01-17 13:11:15 Rozmiar: 707.51k Format: .rar Pobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ - CZĘŚĆ 1 dokumentacja projektowa.rar

Data: 2018-01-17 13:11:15 Rozmiar: 28.55M Format: .rar Pobierz

Załącznik nr 10 do SIWZ - CZĘŚĆ 2 dokumentacja projektowa.rar

Data: 2018-01-17 13:11:15 Rozmiar: 20.13M Format: .rar Pobierz

Załącznik nr 11 do SIWZ - CZĘŚĆ 3 dokumentacja projektowa 1_3.rar

Data: 2018-01-17 13:11:15 Rozmiar: 11.01M Format: .rar Pobierz

Załącznik nr 11 do SIWZ - CZĘŚĆ 3 dokumentacja projektowa 2_3.rar

Data: 2018-01-17 13:11:15 Rozmiar: 12.42M Format: .rar Pobierz

Załącznik nr 11 do SIWZ - CZĘŚĆ 3 dokumentacja projektowa 3_3.rar

Data: 2018-01-17 13:11:15 Rozmiar: 10.03M Format: .rar Pobierz
Liczba odwiedzin : 814
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Diana Zabraniak
Osoba odpowiedzialna za informację : Diana Zabraniak
Czas wytworzenia: 2018-01-17 13:11:15
Czas publikacji: 2018-03-01 12:27:25
Data przeniesienia do archiwum: 2018-08-29