Wersja archiwalna

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa. 

 

Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa.

Uwaga: 15.12.2017 r. - Dodano Informację z otwarcia ofert.

Uwaga: 04.01.2018 r. - Dodano Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Załączniki

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Data: 2018-01-04 08:56:43 Rozmiar: 448.91k Format: .pdf Pobierz

informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2017-12-15 13:45:39 Rozmiar: 408.75k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2017-12-04 11:10:40 Rozmiar: 260.93k Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2017-12-04 11:10:40 Rozmiar: 529.23k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc

Data: 2017-12-04 11:10:40 Rozmiar: 86.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy na podst. art. 25a ust. 1.docx

Data: 2017-12-04 11:10:40 Rozmiar: 28.77k Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.doc

Data: 2017-12-04 11:10:40 Rozmiar: 42.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotów.doc

Data: 2017-12-04 11:10:40 Rozmiar: 42k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz usług.doc

Data: 2017-12-04 11:10:40 Rozmiar: 45.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.doc

Data: 2017-12-04 11:10:40 Rozmiar: 44k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy.pdf

Data: 2017-12-04 11:10:40 Rozmiar: 330.44k Format: .pdf Pobierz

ZZałącznik do projektu umowy - program pracy.pdf

Data: 2017-12-04 11:10:40 Rozmiar: 284.35k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 350
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Diana Zabraniak
Osoba odpowiedzialna za informację : Diana Zabraniak
Czas wytworzenia: 2017-12-04 11:10:40
Czas publikacji: 2018-01-04 08:56:43
Data przeniesienia do archiwum: 2018-01-17