Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa. 

 

Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa.

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2017-12-04 11:15:05 Rozmiar: 260.93k Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2017-12-04 11:15:43 Rozmiar: 529.23k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc

Data: 2017-12-04 11:15:54 Rozmiar: 86.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy na podst. art. 25a ust. 1.docx

Data: 2017-12-04 11:16:00 Rozmiar: 28.77k Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.doc

Data: 2017-12-04 11:16:07 Rozmiar: 42.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotów.doc

Data: 2017-12-04 11:16:13 Rozmiar: 42k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz usług.doc

Data: 2017-12-04 11:16:19 Rozmiar: 45.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.doc

Data: 2017-12-04 11:16:25 Rozmiar: 44k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy.pdf

Data: 2017-12-04 11:16:34 Rozmiar: 330.44k Format: .pdf Pobierz

ZZałącznik do projektu umowy - program pracy.pdf

Data: 2017-12-04 11:16:44 Rozmiar: 284.35k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 51
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Diana Zabraniak
Osoba odpowiedzialna za informację : Diana Zabraniak
Czas wytworzenia: 2017-12-04 11:10:40
Czas publikacji: 2017-12-04 11:17:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak