Informacja o udzieleniu zamówienia 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

"Demontaż elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 20kV i budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 20 kV w ramach zadania pn.: "Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Jerzmanowa"

 

Zamawiający - Gmina Jerzmanowa informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą: JULMARTECH Paweł Urbaniak, Masłowo, ul. Matejki 13, 63-900 Rawicz, zgodnie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 02.08.2017 r. 

Liczba odwiedzin : 119
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Diana Zabraniak
Osoba odpowiedzialna za informację : Diana Zabraniak
Czas wytworzenia: 2017-08-09 11:52:00
Czas publikacji: 2017-08-09 11:52:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak