Wersja archiwalna

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 

 

Budowa sceny przy Wiejskim Domu Kultury w Jaczowie

Uwaga: Dodano 17.08.2017 r. -  Informacja z otwarcia ofert

Uwaga: Dodano 04.08.2017 r. - Zmiana SIWZ

Uwaga: Dodano 07.09.2017 r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Data: 2017-09-07 10:25:05 Rozmiar: 447.44k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2017-08-17 10:48:43 Rozmiar: 118.85k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.rar

Data: 2017-08-04 07:31:28 Rozmiar: 37.63M Format: .rar Pobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiary robót.rar

Data: 2017-08-04 07:31:28 Rozmiar: 3.43M Format: .rar Pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy.pdf

Data: 2017-08-04 07:31:28 Rozmiar: 318.08k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie dotyczące osób.doc

Data: 2017-08-04 07:31:28 Rozmiar: 36.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz robót.doc

Data: 2017-08-04 07:31:28 Rozmiar: 44.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotów.doc

Data: 2017-08-04 07:31:28 Rozmiar: 41.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.doc

Data: 2017-08-04 07:31:28 Rozmiar: 41k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy na podst. art. 25a ust. 1.docx

Data: 2017-08-04 07:31:28 Rozmiar: 28.84k Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc

Data: 2017-08-04 07:31:28 Rozmiar: 82k Format: .doc Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2017-08-04 07:31:28 Rozmiar: 549.91k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf

Data: 2017-08-04 07:31:28 Rozmiar: 162.3k Format: .pdf Pobierz

Zmiana SIWZ.pdf

Data: 2017-08-04 10:14:28 Rozmiar: 447.97k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 169
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Skowroński
Osoba odpowiedzialna za informację : Diana Zabraniak
Czas wytworzenia: 2017-08-04 10:18:28
Czas publikacji: 2017-09-07 10:24:26
Data przeniesienia do archiwum: 2018-01-17